Næste gudstjeneste:


Pinsedag

den 4. juni kl. 10.30

v/ Susanne


Menighedsudflugt til Holsteinborg Gods
den 7. juni – kl. 17.30
 

Husk tilmelding senest 31/5 til Annette, tlf. 4025 0227

 


I Reerslev Kirke fik de fremmødte en meget intens, følelsesfyldt og bevægende aften med “Jødisk Verdensmusik” og brudstykker fra Anne Franks dagbog. Du kan læse mere om koncerten her.

 

 

 

 

Finderup Kirke er tilsluttet netværket af grønne kirker i Danmark
– vi gør en indsats for miljøet og klimaet – – – – –