Næste gudstjeneste:

Søndag
den 19. november

kl. 9.30 v/ Jørn Noe

 

Søndag den 26. november kl. 10.00
Provstiets fælles reformationsfejring
Se dagens program


 

Finderup Kirke er tilsluttet netværket af grønne kirker i Danmark
– vi gør en indsats for miljøet og klimaet – – – – –