Næste gudstjeneste:


Søndag

den 30. april – kl. 9.30

 

 


 

 

Finderup Kirke er tilsluttet netværket af grønne kirker i Danmark
– vi gør en indsats for miljøet og klimaet – – – – –