Næste gudstjeneste

Søndag den 21. januar kl.  10.30
v/  Susanne

 

 

 

 

 

Finderup Kirke er tilsluttet netværket af grønne kirker i Danmark
– vi gør en indsats for miljøet og klimaet – – – – –