Menighedsrådet

Preben Rasmussen
formand
..
Kragerupgårdsvej 4
4270 Høng
..
Tlf. 5885 2728 / 2022 2728
pr@finderupkirke.dk
Marie Overgaard Jensen
kasserer
.
Herslevvej 12
4270  Høng
..
Tlf. 2498 7057
moj@finderupkirke.dk


hans-henrik-soerensen Hans Henrik Sørensen
næstformand
..
Herslevvejen 10
4270 Høng
..
Tlf. 5826 1211 / 4040 9119
hhs@finderupkirke.dk
asger-bergo-friis Asger Bergo Friis
sekretær
..
Odinsvej  21
4270 Høng
.
Tlf. 3055 0850
abf@finderupkirke.dk


kirsten-clausen Kirsten Østerballe Clausen
kirkeværge
..
Hassellunden 24
4270 Høng
..
Tlf.5885 3043 / 4028 3043
kc@finderupkirke.dk
 Tove Madsen
kontaktperson
..
Kærvej 12
4270 Høng
..
Tlf. 5885 3149 / 2343 8501
tm@finderupkirke.dk


bent-knoth-jensen Bent Knoth Jensen
kontaktperson
..
Borrevænget 19
4270 Høng
..
Tlf. 2916 2151
bkj@finderupkirke.dk
jesper-w-hansen Jesper Wienmann Hansen
..
Pilelunden 4
4270 Høng
..
T
lf. 4043 3559
jwh@finderupkirke.dk

kurt-danskov Kurt Danskov
..
Kastanjelunden 17
4270 Høng
..
T
lf. 2011 7880
kd@finderupkirke.dk
Jette K. Bokmand
formand aktivitetsudvalgetFynsvej 11
4270  HøngTlf. 5885 2431
jkb@finderupkirke.dk


Jørn Noe
sognepræst / provst
..
Finderupvej 18
4270 Høng
..
Tlf. 5885 2250
noe@finderupkirke.dk
Susanne Pedersen
sognepræstTranemosevej 9, Reerslev
4291  Ruds Vedby
..
Tlf.: 5826 2031
susanne@finderupkirke.dk
.
.

Stående udvalg

Møder i menighedsrådetKirke-, kirkegårds-
og præstegårdsudvalg:

Hans Henrik Sørensen (formand)
Preben Rasmussen
Asger Bergo Friis
Bent Knoth Jensen
Jesper Wienmann Hansen
Kurt Danskov

Aktivitetsudvalget:

Jette K. Bokmand (formand)
Marie O. Jensen
Jørn Noe
Kirsten Clausen
Susanne Pedersen
Birthe Feddersen
Kurt Danskov

 

 

Menighedsrådets møder holdes i Finderup Sognegård.
Dagsorden offentliggøres her på siden fredag ugen før mødet.
Møderne er offentlige og alle er velkomne.
Næste møde er:

den  2. januar 2018 kl. 19.00

Læs mødereferater:

07.11.2017

03.10.2017

05.09.2017 afv.referat

08.08.2017

02.05.2017

04.04.2017

14.03.2017

09.02.2017

10.01.2017
08.12.2016
08.11.2016