Konfirmation 2021
— tilmelding til konfirmationsforberedelse, klik her

Næste gudstjeneste:

Søndag den 25. oktober
Kl. 9.30  v/Susanne

Den 15. september 2020, blev der i Finderup sognegård, valgt et nyt menighedsråd.
På valgforsamlingen skulle der vælges 9 medlemmer til menighedsrådet, plus 3 stedfortrædere.
Valgte blev:
1. Preben Sten Rasmussen
2. Birthe Rose Feddersen
3. Hans Henrik Fossum B Sørensen
4. Asger Bergo Friis
5. Kirsten Østerballe Clausen
6. Rikke Opdal Olsen
7. Jesper Wienmann Hansen
8. Jette Kampmann Bokmand
9. Peter Bensen Joensen
Stedfortrædere:
1. Margit Elsa Eriksen
2. Jens-Peter Kofoed Letena
3. Ingrid Brogaard Westergaard
Det nyvalgte menighedsråd begynder sin 4-årige funktionsperiode 1. søndag i advent 2020.

Så er der gang i orgelopsætningen i Finderup kirke … se mere

Babysalmesang igen

Nu er der igen babysalmesang i Finderup sognegård.
Næste gang er mandag den 26. oktober kl. 11.00

Læs mere om babysalmesang, klik her

Kirkekoret synger igen

 Kirkekoret øver igen i Finderup kirke hver tirsdag kl. 19.00
Skulle der være andre, der er interesseret i korsang, så kig forbi – eller kontakt organist Henrik Kristensen, tlf. 2042 2632 – der er altid plads til en sanger mere …

Nyt orgel til Finderup kirke

I midten af august måned 2020 begynder nedtagningen af Finderup Kirkes orgel.
Dette sker for at give plads til opsætningen af et nyt orgel, der skal erstatte det nuværende Frobenius-orgel.

Læs mere

Har du brug for en at tale med?
Husk at du stadig har mulighed for at tale med os i denne tid
– vi sidder klar ved telefonen:
Sognepræst Jørn Noe
på tlf. 5885 2250
og på mail: noe@finderupkirke.dk
Sognepræst Susanne Pedersen
på tlf. 5826 2031
og på mail: susanne@finderupkirke.dk

Kirken er åben igen

Men for at undgå corona-smitte, gælder der dog særlige forholdsregler:
  ♥ 
I Finderup kirke må der højest være 42 personer foruden personalet
  ♥ 
Der er håndsprit i våbenhuset, som alle bedes bruge
  ♥ 
Der er afmærkede pladser, så afstandskrav overholdes

Kirkelige handlinger

Nødvendige kirkelige handlinger kan stadig gennemføres, men indtil videre under lidt andre former end normalt:

I Finderup kirke, må der være 42 personer til gudstjenester foruden personalet, dette gælder også vielser, dåb og bisættelser.

Finderup Kirke er tilsluttet netværket af grønne kirker i Danmark
– vi gør en indsats for miljøet og klimaet – – – – –

Denne hjemmeside overholder de nye EU-regler om datasikkerhed (GDPR). Du kan læse vores persondatapolitik her