Finderup Kirke

Grundet corona-situationen er alle aktiviteter i  april lukket ned, på nær gudstjenester og kirkelige handlinger.

Næste gudstjeneste:
Søndag den 11. april

kl. 10.30 v/ Jørn Noe

Vi holder gudstjenester igen!

Så må vi igen holde gudstjenester i vores dejlige kirke – dog er der kommet skærpende krav til, hvordan en sådan gudstjeneste kan gennemføres.

Fra nu af og indtil videre vil alle gudstjenester vare max. en halv time.

Der vil ikke være fælles salmesang, men sang ved kirkesangeren.

Der bliver ikke altergang.

Afstandskravet er forøget til 2 m mellem kirkegængerne.

I Finderup kirke må vi kun være 21 kirkegængere, da der skal være 7,5 m² pr. person .

Kirkelige handlinger kan også godt finde sted, her gælder også ovenstående.

Liturgien vil i den kommende tid være:
Præludium – indgangsbøn – salme – kollekt – evangelielæsning – trosbekendelse – kort prædiken – salme – kollekt – velsignelse – salme – udgangsbøn – postludium.

Finderup Kirke er tilsluttet netværket af grønne kirker i Danmark
– vi gør en indsats for miljøet og klimaet – – – – –

Denne hjemmeside overholder de nye EU-regler om datasikkerhed (GDPR). Du kan læse vores persondatapolitik her