Afslutning for juniorkonfirmander

Juniorkonfirmanderne indtog Kirken

De 21 juniorkonfirmander fyldte godt på de forreste bænkerækker i Finderup Kirke, da de som afslutning på 16 ugers undervisning, medvirkede ved guds-
tjenesten 3. søndag i advant.
I år havde ikke mindre end 38 børn taget imod tilbuddet om at blive juniorkonfirmander. Det er børn fra 3. klasse på Høng Kommuneskole og Høng Privatskole, som en gang om ugen fra sommerferien og indtil jul, har været samlet hos sognemedhjælper Elisabeth Andersen i Sognegården, for at høre om, snakke om, lege og opleve noget om kristendommen.
Ved søndagens festlige gudstjeneste bidrog børnene med både sang og dans, og hvis nogen har været i tvivl om hvorvidt man kan danse til salmer, så beviste børnene at det kan man sagtens, de dansede nemlig til Grundtvigs salme “Hil dig, frelser og forsoner”
Som afslutning fik juniorkonfirmander overrakte diplomer af Elisabeth Andersen og sognepræst Jørn Noe. 

 

 

 

 

Tekst og fotos: Viggo K. Pedersen