Niels Blomhøj – om året der gik

Året der gik …

Med udgangen af november slutter kirkeåret, og 1. søndag i advent tager vi hul på et nyt.

Et tilbageblik fortæller
om et aktivt og godt år i menighedsrådet.
 

Det nye menighedsråd så dagens lys efter orienteringsmødet 11. september 2012, idet der kun var en fælles kandidatliste i spil. Det blev til 4 nye menighedsrådsmed-lemmer, og 5 var gengangere. Vi fik så endelig igen et fuldtalligt menighedsråd. 

Kirsten Esbjerg stoppede 1. april 2012 som præst i Finderup-Reerslev Pastorat, og 1. september blev Lissi Aastrup Andersen ansat som vikarpræst.
En ny præstestilling med 50% lokal finansiering blev opslået, og i august i år tiltrådte Susanne Pedersen som ny præstekollega til Jørn Noe i Finderup-Reerslev Pastorat.

Lars Klit tiltrådte 1. december 2012 i en fuldtidsstilling som organist ved begge pastoratets kirker.

Kirkesanger Christina Barsø-Roel betjener fortsat både Reerslev og Finderup kirker  ved søndagsgudstjenester, så det er samme personale i begge kirker.

Ved hverdagsgudstjenester (begravelser og bisættelser) er Elisabeth Ingemann Andersen kirkesanger. Hun står endvidere for babysalmesang, tumlingesang og juniorkonfirmander.
Christina og Elisabeth er endvidere primus-motorer ved børnegudstjenester.

Kirkegårdens drift varetages fortsat af Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning, og Finderup Kirkegård er også base for Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning i den sydlige del af provstiet.

I det nye menighedsråd er kirke- kirkegårds- og præstegårdsudvalget trådt i karakter travlt beskæftiget med nødvendige vedligeholdelses- og reparationsarbejder.  Efter år med anstrengt økonomi er der nu mulighed for at få bragt kirke og omgivelser i sømmelig stand.

Det er Tove Madsen, der er formand for aktivitetsudvalget, og Kirsten Clausen er kirkeværge.
Ved vore arrangementer i sognegården får vi stor hjælp af Merete Johansen og Hanne Jensen.

Samarbejdet med det nye Reerslev Menighedsråd fungerer fint, og det tror vi også, er opfattelsen  i Reerslev.
Menighedsrådet ser nu med mod og forventning frem til et godt nyt kirkeår.

Niels Blomhøj