Kommende arrangementer

11. august
kl. 19.00
i sognegården

Orienteringsmøde

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, som arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i Finderup sogn.

Alle er velkomne til orienteringsmødet, hvor menighedsrådet vil fortælle om deres arbejde de forløbne 4 år − og om planerne for fremtiden.
Det er også her du kan få svar på, hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget den 15. september, og være med til at bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit sogn.

15. september
kl. 19.00
i sognegården

Valg til menighedsrådet

I år skal der være valg til menighedsråd, og det er første gang, at den nye valgform finder anvendelse.
Den vigtigste ændring i den nye valgform er, at medlemmer til menighedsrådet vælges direkte på valgforsamlingen den 15. september 2020.
På valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op, der er mulighed for debat, og der stemmes på de enkelte kandidater ved skriftlig hemmelig afstemning.
Med de nye regler minder valget om formen, som mange kender fra foreningslivet.

22. september
kl. 18.00

Caféaften i sognegården

Weyses salmer
Birger Andersen fortæller om Weyses salmer – og vi synger dem.

Der serveres smørrebrød og kaffe.

Tilmelding senest den 14. september, til Jette tlf. 5885 2431.

29. november
kl. 10.30

Festgudstjeneste

— Vi fejrer indvielse af kirkens nye orgel.