Caféaften med Grundtvig

Finderups caféaftner ville have glædet Grundtvig

De velbesøgte caféaftner i Finderup er en massiv succes, og det ville have glæde Grundtvig, at konstatere at hans kongstanker i den grad har slået rod i det danske samfund, og her små 200 år efter, stadig har grundlæggende betydning for de værdier og holdninger, som har skabt vores nationale identitet og demokratiske færdigheder.

Steffen Ravn, som er domprovst i Helsingør Stift, gæstede tirsdag aften Finderup sognegård.

 

Med sit foredrag ”Skolen i Soer” gav han tilhørerne et interessant indblik i Grundvigs tanker om ”skolen for livet” – en særegen dansk skoleform, som gennem folkelig oplysning om alle livets forhold, skulle gøre især landbefolkningen moden til at tage aktiv del i de gennemgribende forandringer ved indførelse af det demokratiske folkestyre.

Grundtvigs betydning for nutidens danske samfundsmodel kan ikke overvurderes.
Den folkelige oplysning vender sig mod de grundlæggende spørgsmål i tilværelsen: mennesket i forhold til sig selv, til næsten, til samfundet og til omverdenen – om det at være menneske i en bestemt kulturel og historisk sammenhæng.
Det er gennem viden og indsigt i landets historie og kulturelle grundlag, at vi bliver rustet til at kunne deltage aktivt i samfunds-debatten, at være med til at forme og bygge landets fremtid og ikke bare passivt lader staten/styret bestemme hvad vi skal synes og mene.
Steffen Ravn talte også om vigtigheden af, at vore unge får fortalt om Grundtvig og vores historie. Hver generation skal have fortalt vores historier, ellers går de tabt og ord som fædreland, modersmål, folkekirke, folkeskole, folketing og folkebevægelse – mister deres betydning.
I sit foredrag fandt Steffen Ravn da også anledning til at drage paralleller til de aktuelle begivenheder i Mellemøsten og Nordafrika – for hvad sker der når disse menneskemasser, som lige nu drager skrigende gennem gaderne med krav om demokrati og frihed, har væltet styret?
Når de ikke som os, har en historie og en tradition for hvad folkelig frihed skal bruges til, kan man frygte, at det tomrum og kaos som opstår, blot skaber grobund og plads for yderliggående grupperinger, som står parat til at tage magten?
Indførelse af demokrati og folkestyre som vi opfatter det, bliver ikke indført ved revolution og opstand, men er en lang proces, det ville Grundtvig kunne skrive under på. 

Afslutningsvis blev der også plads til forskellige synspunkter og debat om nutidens medier, og om faren ved, at vi som tilskuere, passivt lader os underholde med risiko for at blive snydt og manipuleret.

Tekst og fotos: Viggo K. Pedersen