Finderup Kirke

Dødsfald

Når der sker et dødsfald i familien

Anmeldelsen skal ske til præsten / kordegnen 2 dage efter dødsfaldet.Præsten / kordegnen vil være behjælpelig med vejledning vedr. bisættelse eller begravelse. 

Det er også muligt at få et bedemandsfirma til at hjælpe med det praktiske.