En aften for de sangglade

En aften for de sangglade

 

 

Niels Jørgen Englich fra Ugerløse, som flere har mødt når han vikarierer for organisten i Reerslev og Finderup kirker, guidede os onsdag aften gennem en dejlig sangaften i Finderup Sognegård.

 

De udvalgte sange blev introduceret med små suppleret oplysninger og sjove historier, da vi med højskolesangbogen i hånden, tog på en tidsrejse startende med Steen Steensen Blichers digtsamling fra 1838, hvor vi inspireret af aftenens vinterlige vejr, lagde ud med ”Det er hvidt herude”.

Således hensat i den rette vinterstemningen, fortsatte vi med Ingemanns ”I sne står urt og busk i skjul” og et par sange fra Jeppe Aakjærs digtsamling fra 1916: ”Sneflokker kommer vrimlende” og ”Spurven sidder stum bag kvist”.

Niels Jørgens fortælling om Jeppe Aakjær blev rundet af med historien om digterens mødet med Jens Vejmand, som senere lagde navn til et digt som Aakjær fik bragt i Politiken i 1905, og som Carl Nielsen skrev melodien til.

I på vores tidsrejse nåede vi nu til Kaj Munk og ”Den lille anemone” som han skrev i 1943, hvorefter vi sprang op i 70’erne, og inden kaffepausen sang en af Svantes Viser, som meget passende slutter med ”… og om lidt er kaffen klar”.

Efter kaffepausen sang vi en række populære viser af bl.a. Benny Andersen, Halfdan Rasmusen og Kjeld Ingrisch, for til sidst at afslutte en vellykket sangaften med at synge Kim Larsens ”Om lidt bli’r her stille”.

———————————————–

Jørn Noe rundede aftenen af med en lille anekdote om Kaj Munk:

Kaj Munk var irriteret over, at folk i byen, fandt det vældig interessant, hvad der foregik i præstegården, og på et tidspunkt syntes han det kunne være nok med al den sladren, så han slog et skilt på døren til forsamlingshuset, hvor der stod: ”Søndag aften kl. 20 er der foredrag om livet i præstegården”.

Det blev søndag aften, men da Kaj Munk efter nogen tids venten stadig ikke var dukket op i forsamlingshuset, gik nogle af byens foretagsomme mænd op og bankede på døren til præstegården. Iført morgenkåbe og med pibe i munden, åbnede Kaj Munk døren. ”Hør skulle du ikke holde foredrag om livet i præstegården” sagde mændene. ”Næh”, svarede Kaj Munk, ”til sådan et foredrag behøves der ingen foredragsholder”.

-vkp / 07.02.2018