Fødsel og dåb

Når et barnet er født

Jordmoder/sygehus anmelder fødslen til sognet.
Hvis moderen ikke er gift bliver der tilsendt et brev fra sognet om faderskab.
Omsorgs- og ansvarserklæringen skal anmeldes digitalt på borger .dk 

Hvis barnet skal døbes

Forældrene henvender sig til præsten/kordegnen og aftaler tidspunkt for dåben.
Enkelte gange i løbet af året vil der være mulighed for dåb om lørdagen. Kommende datoer for lørdagsdåb er:
Den 13. januar 2018 kl. 11.00
Den 7. april 2018 kl. 11.00

 

Hvis barnet skal navngives

Forældrene benytter digitalt borger.dk og anmelder navngivningen.