Finderup Kirke er blevet grønnere

Finderup kirke er blevet Grøn Kirker
Hvad er Grøn Kirke?
Grøn Kirke er et økumenisk netværk af danske kirker, som alle ønsker at gøre en indsats i kampen for miljøet og klimaet. Netværket opstod fordi kirkerne mente, at det er vigtigt at gå foran som et godt eksempel i at nedsætte sit CO2 forbrug.  

For at blive Grøn Kirke skal man kunne tilslutte sig mindst 25 af 48 punkter på tjeklisten, som er den “arbejdsseddel”, som kirker benytter til at blive Grøn Kirke.

I øjeblikket er der 107 kirker, der har sagt ja til at gøre en indsats på området, og som dermed har kunnet lade sig registrere som Grøn Kirke.
Som Grøn Kirke forpligter man sig både til at arbejde med håndgribelige ting som f.eks. at spare på varmen og udskifte glødepærer med sparepærer, men man forpligter sig også til at arbejde med klima og miljø i gudstjenester, andagter og kirkens undervisning.

Hvis du vil vide mere om Grøn Kirke, så kan du kigge på www.gronkirke.dk

”Vi har arbejdet med Grøn Kirke siden november 2011”, udtaler menighedsrådsmedlem, Kirsten Clausen, fra Finderup Kirke.
Grøn Kirkes tjekliste har været fremlagt i menighedsrådet og for graveren: ”Det har været en rigtig dejlig oplevelse at arbejde med den og rigtigt let. Alle har været meget positive og har syntes, det var en god idé. Alle er klar til, at arbejde videre med det”.
Finderup Kirke opfylder nu 31 ud af Grøn Kirkes 48 kriterier.
Her er de 31 punkter som menighedsrådet har valgt at fokusere på:
1. At afholde en årlig gudstjeneste med skaberværket, klima eller miljø som tema
2. At afholde eller deltage i en friluftsgudstjeneste mindst en gang om året
3. At udarbejde en handlingsplan for vores arbejde som Grøn Kirke
4. At integrere klima, miljø og retfærdighed i kirkens undervisning
5. Ikke ukritisk at smide brugte ting ud
6. At vælge lokalt producerede madvarer, når disse findes
7. At vælge miljømærkede produkter, når disse findes
8. At begrænse brugen af kemikalier i rengøringen ved f.eks. at anvende miljømærkede rengøringsartikler
9. At gennemføre miljøvenlige og/eller økologiske forbedringer på kirkens område, såsom haver, nærarealer og kirkegården
10. At foretage naturpleje som træplantning, sikring af åbne arealer på kirkens jord og/eller sikre økologisk drift af kirkens landbrugsjord
11. At anvende genopladelige batterier og sørge for at disse afleveres på rette sted, når de ikke kan genoplades mere
12. At få foretaget en energiøkonomisk gennemgang af kirkens bygninger (kirke, sognegård, præstebolig osv)
13. At prioritere lavt energiforbrug og god brændstoføkonomi ved indkøb af f.eks. fryser, vaskemaskine, pc og maskiner til kirkegården
14. At anvende sparepærer, hvor det er hensigtsmæssigt
15. At slukke lyset i rum, som ikke er i brug
16. At sænke temperaturen, når der ikke er folk i kirken, menighedshuset og kontoret
17. At overgå til opvarmning, der produceres mest muligt miljø- og klimavenligt, som f.eks. jordvarme, solfanger, varmevekslere og fjernvarme
18. At slukke for pc og andre kontormaskiner, når de ikke er i brug
19. At anvende elspareskinner, hvor det er en fordel
20. At fylde opvaskemaskinen, før den sættes i gang
21. At begrænse brugen af vand, f.eks. ved spareskyl på toiletter og ved at vande mindst muligt
22. At begrænse brugen af kød – især oksekød
23. At sikre cykelparkering ved kirken for kirkegængere, frivillige og ansatte
24. At arrangere fælles transport ved menighedsudflugter
25. At bruge rigtigt service frem for engangsservice
26. At kopiere på begge sider af arket, når det er hensigtsmæssigt
27. At kompostere organisk affald
28. At levere papir, glas og metal til genbrug
29. At levere PVC-plast til miljøordning
30. At levere elektrisk og elektronisk affald til godkendt modtagelse (butik eller miljøstation) eller, hvor det er muligt, til genbrugsordning
31. At levere kemikalierester samt toner- og printerpatroner til godkendt modtagelse