Kommende møder i Missionshuset på Kulbyvej 2, Høng

Fredag  22. februar  18.00  Familieaften med spisning og besøg af Keld Hansen, Nifingers Gospel Magic, Slagelse.

Mandag  25. februar  19.30  Møde v/ ungdomskonsulent Lene Kjær Andersen, København.

Mandag  04. marts  19.30  Møde.

Mandag  11. marts  19.30  Møde.

Mandag  25. marts  19.30  Møde v/ sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen, Sorø.

.
Legestuen “Børnehjørnet” har åbent
hver onsdag fra kl. 10.00  til 12.00
– for alle børn under skolealderen med forældre/bedsteforældre.
For yderligere info, kontakt Helle på tlf. 4056 0244 eller helle.emu@gmail.com