Kommende møder i Missionshuset på Kulbyvej 2, Høng

Mandag 25. november
19.00 Advents- og pakkefest.

Mandag  02. december  19.30 Møde v/ storbysekretær Henrik Boje Jensen, København.

Mandag 09. december  19.30 Møde v/ pens. missionær Christen Olesen, Ejstrupholm.

Mandag  16. december  19.30 Julehygge og pakkeleg for alle (medbring en
pakke á 20 kr).

Fredag 27. december  19.00 Den store traditionelle julefest for hele fami-
lien. Vi får besøg af Keld Hansen, Nifinger
Gospel Magic, Slagelse.

.
Legestuen “Børnehjørnet” har åbent
hver onsdag fra kl. 10.00  til 12.00
– for alle børn under skolealderen med forældre/bedsteforældre.
For yderligere info, kontakt Helle på tlf. 4056 0244 eller helle.emu@gmail.com