Interessant foredrag om Høngs store bygmester

 

Interessant foredrag om Høngs store bygmester

Tove Tieldow har gravet dybt i  Høngs lokalhistoriske arkiver, og i onsdags holdt hun foredrag i Finderup Sognegård, hvor hun fortalte om mureren, bygmesteren og arkitekten: Jens Julius Madsen (1864-1923) – og om de historiske bygninger, som han var ophavsmand til.

Tove Tieldow viste både historiske og nutidige billeder af Jens Julius Madsens omfattende byggeaktiviteter.

Jens Julius Madsen

 

Jens Julius Madsen kom til Høng i 1892, og her skabte han sit livsværk. Først med undervisning for lokale håndværkere på Højskolen og i lejligheden i Møllegårdens gamle stuehus på Tranevej.

Få år efter købte han ejendommen på Gl. Skolevej, hvor han lavede ”Teknisk Skole” med bolig for både elever og familien.

Hans idéer var banebrydende moderne, og by og omegn bærer heldigvis stadig præg af hans dygtige virke.

Blandt Jens Julius Madsens omfattende byggeaktiviteter kan nævnes:
Høng Posthus — Høng Afholdshotel (nu Høng Gymnasium) — Høng Realskole (nu Privatskolen) — Hovedgaden 24 (V.P.s administrationsbygning) — ”Regensen”  Håndværkerskolen, Gl. Skolevej 2 — Vester Løve Kirke, men der findes sikkert flere.

Ved at sammenholde nutidige fotos af bygningerne, med arkivets gamle bygningstegninger, fik Tove Tieldow synliggjort, i hvilket omfang den oprindelige byggestil var bevaret, eller måske snarere hvordan manglende vedligeholdelse og uheldige renoveringer gennem tiderne har sat deres præg på den oprindelige byggeskik.

Tove Tieldow har med sit foredrag løftet en flig af en glemt historie, og måske baner det vejen for flere oplysninger om denne store foregangsmand – som fortjener at blive husket.

vkp/12.11.2017