Finderup Kirke

Finderup Kirkegård

L.J. Plant og Pleje
Solbjergvej 2
4270  Høng
Tlf. 4231 7071
e-mail: lj@finderupkirke.dk

Du kan hente  kirkegårdsvedtægter og grundtakster her, download pdf

For aktuelle takster, se Prisliste 2020

Skovkirkegården
Se vedtægter og priser, her

 

Traditionelt gravsted

Her kan gravmonument og beplantning vælges
efter eget ønske, når det sker i overens-stemmelse med gældende regler.
Fredningstiden er 30 år for en voksengrav og 20 år for en barnegrav.

Man kan selv vedligeholde gravstedet eller overlade vedligeholdelsen til kirkegården. Betaling efter gældende regler.

Der kan i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted reserveres plads til en eller flere personer. Der kan også nedsættes urner i gravstedet.
Gravstedet kan fornyes for flere perioder.

Urnegravsted

Urnegravstedet er væsentlig mindre end kistegravstedet.
Monumentet må max. være 40 cm højt.
Beplantning vælges efter eget ønske, når det sker i overensstemmelse med de for kirke-gården gældende regler.

Man kan selv vedligeholde gravstedet eller overlade vedligeholdelsen til kirkegården.
Betaling efter gældende regler.

Fredningstiden er 10 år.
Gravstedet kan fornyes for flere perioder.

Fælles urnegravsted

Gravstedet passes af kirkegården.
Blomster skal anbringes ved fællesmonu-mentet – i korset – i midten af gravstedet.

Der gives først oplysning om urnenedsæt-telsen efter at den er foretaget.
Der betales et beløb for hele brugsperioden.

Fælles urne- og kistegravsted i plæne med plade

På dette gravsted er der ingen individuel beplantning.

Der kan efter kirkegårdsledelsens anvisning nedlægges en tildannet sten af størrelse 40 x 60 cm i plan med græsfladen.
Inskription skal indhugges i stenen, der ikke må være poleret eller af marmor. Det er ikke obligatorisk at anbringe nogen sten.

Afskårne blomster (men ikke potteplanter) kan enten lægges på gravstenen eller anbringes i den af menighedsrådet nedsatte vase eller lægges ved fællesmonumentet.

Kranse og mospuder må anbringes på gravstenen.  Al anden udsmykning er ikke tilladt.

Hele arealet vedligeholdes af kirkegården.
Der kan reserveres plads til ægtefælle.
Der betales et beløb vor hele brugsperioden.

leif juhl
Leif Juhl,  L.J. Plant og Pleje
Gravermedhjælper Søren Justesen