Klubaften i sognegården

Klubaften i sognegården
Mandag den 19. marts havde vi klubaften i sognegården, hvor 30 unge mennesker var samlet til film og hygge. Det er planen at vi gentager sucessen en aften i maj.