Finderup Kirke
Finderup Kirke
Solbjergvej 2
4270 Høng 

 

 

Kirken er åben alle hverdage

 

Find vej til kirken

Finderup Kirke ligger  højt og smukt, på en stor terrasseformet kirkegård, hvorfra der endnu er frit udsyn over det omkringliggende land. Kirkegården har bevaret de gamle grænser mod øst og nord, mens den som følge af et stærkt voksende folketal i Høng, er udvidet betydeligt mod de to øvrige verdenshjørner. Først mod vest (1925) og senere mod syd.
 

Den ældste del af kirken er fra 1100-tallet, men der findes rester af et ældre tårn med huller, hvor der har været fastgjort bjælker. Eksperter kan på disse hullers udformning se, at der har været tale om genanvendt tømmer fra en ældre trækirke, der må stammer fra 900-tallet.

Kirken har romansk apsis, skib og kor som er opført i kampesten, hvorimod tårnet i gotisk tid er erstattet af et bredere af munkesten.

I kirken er der blev indbygget hvælvinger samtidig med, at apsis blev skilt fra som sakristi. Der blev rejst tilbygninger i nord og syd. Disse tilbygninger er senere slået sammen under et fælles sadeltag, og i det indre gjort til et rum, der ved arkader er i forbindelse med skibet.
For bedre at kunne se præsten fra sydkapellet, blev prædikestolen flyttet til nordsiden af skibet. 

 

Renæssance-altertavlen  fra 1594 er fremstillet efter klassiske græske idealer.


 

Bogen om Finderup Kirke
I 2006 udgav menighedsrådet en bog om Finderup Kirke, skrevet af Bent Frandsen. Her kan du læse meget mere detaljeret om kirkens historie, tilblivelse og meget mere. Bogen, som er på 73 sider, er illustreret med mange gamle billeder.
 

Bogen  koster 90 kr., og kan erhverves i våbenhuset, eller bestilles hos www.almuebøger.dk