Nyt fra menighedsrådet

 

 

 

 

Nyt fra menighedsrådet

af Niels Blomhøj


Krucifiks skænket til kirken
En kendt Høng-borger vil gerne skænke et krucifiks til ophængning i kirken.
Det sker i forbindelse med, at hans hustru for nylig er afgået ved døden, og i taknemlighed over bisættelseshøjti-deligheden i kirken.
Krucifikset, der er af træ og måler 80 cm, er hjembragt fra Italien for mange år siden af givers forældre. Det er købt i en italiensk antikvitetshandel, og det siges at have hængt i et kloster eller i en kirke.
Menighedsrådet vil blive præsenteret for donationen på menighedsrådsmødet den 28. september, og reaktionerne afventes med spænding.

Opstribning af parkeringspladsen
I den nære fremtid, vil der  blive foretaget opstribning af båse på kirkens parkeringsplads for opnåelse af en mere hensigtsmæssig parkering.

Flere ressourcer til kirkegården
Det udvikler sig i lyntempo på kirkegården og de grønne områder.
Allerede nu ganske få dage efter at kirkegården, i lighed med foreløbig 7 andre kirker i provstiet, er blevet tilsluttet Sct. Olai Pasningsfællesskabet, kan man konstatere en mærkbar positiv forandring i standarden på kirkegård og de grønne områder.
Ikke så underligt, da der nu tilføres de nødvendige ressourcer til de varierede og mangfoldige opgaver. Pasningsfællesskabet bidrager med langt flere ressourcer, og det samtidig med at driften kommer til at ligge i et  økonomisk fordelagtigt leje, hvilket også var forudsat, da aftalen blev truffet.
Det ligner således en ren win-win situation til glæde og gavn for brugere og gæster på kirkegård og de grønne områder.

Fra 1. september 2011 træffes aftaler vedr. gravsteder
på Finderup Kirkegård, med
:
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Klosterparken 16
4400 Kalundborg
Tlf. 5951 2785 (10-14 man-fre)
www.kalundborgkirkegaard.dk