Det nye menighedsråd er på plads

Det nye menighedsråd er på plads
Menighedsrådet har konstitueret sig på møde den 20 november i Finderup Sognegård.
De nye medlemmer i rådet er Hans Henrik Sørensen, Preben Rasmussen, Tove Madsen og
Erik Poulsen, der således sammen med Niels Blomhøj, Kirsten Clausen, Marie Jensen, Grete
Andersen og Hanne Eskildsen udgør et fuldtalligt menighedsråd på 9 medlemmer. 

Lizzie Engkebølle havde valgt ikke at genopstille, hvorfor vi med beklagelse har taget afsked
med hende.

Niels Blomhøj blev formand og kontaktperson; Hans Henrik Sørensen blev næstformand.
Hvervet som kirkeværge påtog Kirsten Clausen sig.  Marie Jensen valgtes til kasserer, og Hanne
Eskildsen fik sekretærhvervet.

Den nye formand i kirkeudvalget blev Grete Andersen.  Formandshvervet i aktivitets-
udvalget gik til Tove Madsen.  Arkitekt Henning Jensen blev udpeget som menighedsrådets
bygningskyndige.

21.11.2012/nb