Nyt orgel til Finderup Kirke

Nyt orgel til Finderup kirke

Orglet fotograferet i Sct. Pauls Kirke, Hadsten, inden nedtagningen.

 

I midten af august måned 2020 begynder nedtagningen af Finderup Kirkes orgel.
Dette sker for at give plads til opsætningen af et nyt orgel, der skal erstatte det nuværende Frobenius-orgel.
Det nye orgel der opsættes i kirken, er et brugt orgel, der tidligere har stået i Hadsten Kirke. Finderup Kirkes nuværende orgel flyttes til Reerslev Kirke.

Det er et ønske at kirkens koncerter skal favne bredt. Der ønskes koncerter målrettet børn, klassiske og rytmiske koncerter samt kor- og instrumentalkoncerter. Samtidig har pastoratets to præster et ønske om at eksperimentere med nye former for musikgudstjenester.

Dette har medført et behov for en ændring af kirkens orgel, da det nuværende Frobenius-orgel

fra 1963 ikke fyldestgørende kan imødekomme de ønsker, der er til musikken i Finderup Kirke.

Orglet er typisk for sin tid; slankt i klangen, svag grundtonefornemmelse ved menighedssang og har desuden ingen svellelåger, der kan regulere lydstyrken i orglet.

Menighedsrådet forhørte sig derfor hos Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri om mulighederne for ændringer i det nuværende instrument, men måtte konstatere, at en ombygning ikke ville give et tilfredsstillende resultat.

Derimod opstod den mulighed, at Finderup Kirke kunne overtage et netop nedtaget orgel fra

Sct Pauls Kirke, Hadsten, der pladsmæssigt vil passe fint ind i kirken rum.

Ved at foretage en mindre ændring i dispositionen (orglets stemmer) på dette instrument vil det på fineste vis kunne imødekomme de ønsker der er for det fremtidige musikliv i Finderup Kirke, nemlig at orglet kan give et væsentligt bedre klangligt fundament til menighedssangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger, at orglet kan inddrages i samspil med kor og instrumentalister samt at der bliver bedre mulighed for at spille ”rene” orgelkoncerter.

 

Orglet får plads i det nordre sideskib, hvor det nuværende orgel står og i forbindelse med opsætningen vil orglet blive stemt så klangen tilpasses kirkerummet.

 

Hele dette projekt er hjulpet godt på vej af en gavmild donation fra Augustinusfonden.

Der skal derfor lyde en stor tak fra Finderup Kirkes Menighedsråd til Augustinusfonden for, med denne donation, at muliggøre en musikalsk udvikling i sognet.

 

Orglet forventes klar til indvielse søndag d. 29. november, 1. søndag i advent, hvor der afholdes festgudstjeneste i Finderup Kirke kl. 10.30.

 

Henrik Kristensen, organist