Det nye orgel blev indviet

Det nye orgel blev indviet

Gæstesolist, Kristine Ingemann Andersen, er klar ved tangenterne i Finderup kirke, hvor hun spillede præludium, motet og postludium.
Kristine, der også er kendt som organist ved Drøsselbjerg kirke, går til daglig på Skt. Annæ Gymnasium, med kirkeorgel som hovedfag.             Foto: Viggo K. Pedersen

Ved festgudstjenesten i Finderup kirke, den 1. søndag i advent, blev det fejret, at et mangeårigt ønske om et nyt orgel, endelig var blevet opfyldt.

Det hele startede for næste to år siden, da kirkens organist, Henrik Kristensen begyndte at undersøge mulighederne for at ombygge det eksisterende orgel. Det viste sig dog hurtigt, at resultatet  ikke ville stå mål med udgiften. Til gengæld havde orgelfirmaet Frobenius ”et godt tilbud”: Man kunne overtage et brugt orgel fra Hadsten kirke. Det ville efter en mindre ombygning give en fyldigere klang, som kunne afstemmes til kirkerummet i Finderup.

Jørn Noe rettede en kæmpe tak til kirkens organist, Henrik Kristensen, for det store arbejde han gennem de seneste to år, har lagt i projektet. Det var også Henriks ansøgning til Augustinus Fonden, som resulterede i en donation på 600.000 kr., som har gjort det økonomisk muligt at realiserer planerne.

 “Tillykke til jer, med jeres nye instrument – som i får glæde af i mange år”
Henrik fortalte om projektet, at der er mange aktører involveret i sådan et orgelprojekt, og rettede en tak til menighedsrådet, Kalundborg Provsti (som sidder på pengekassen), til  Nationalmuseet, Kirkeministeriets orgelkonsulent, Roskilde Stift og medarbejderne hos Frobenius.
En særlig tak lød til Augustinus Fonden, som med en donation på 611.187 kr. – dækker halvdelen af de samlede udgifterne.

Efter gudstjenesten bød menighedsrådet på pindemadder og en forfriskning i våbenhuset.

vkp/29.11.2020