Påskefejringen i Finderup Kirke

Påskefejringen i Finderup Kirke

Skærtorsdag
Ved højmessen i Finderup Kirke skærtorsdag, markerede vi dagen hvor Jesus spiser sammen med sine disciple for sidste gang, og nadveren indstiftes.

Rundt om i landet er man i stadig stigende grad begyndt at holde måltidsgudstjenester skærtorsdag, således var der også påskemåltid i Reerslev, hvor der efter gudstjenesten kl. 17.00 var inviteret til en velbesøgt påskemiddag i forsamlingshuset.

Langfredag
Det er en stille og afdæmpet dag i kirken når man langfredag markerer, at Jesus blev korsfæstet, døde og blev begravet.

I Finderup Kirke var der hverken prædiken eller nadver ved gudstjenesten. I stedet holdt vi en såkaldt liturgisk gudstjeneste vekslende mellem oplæsning af lidelseshistorien og orgel- og korværker.
Det var en bevægende gudstjeneste hvor vi lyttede til påskeklassikeren ”Stabat Mater” der skildrer Jomfu Maria ved Jesu kors. Smukt sunget af operasangerne Randi Gislason og Ulla Kudsk Jensen, som sammen med vores dygtige organist Henrik Kristensen, fik alt til at gå op i en højere enhed.

Holdet bag en bevægende gudstjeneste langfredag: Fra venstre provst Jørn Noe, organist Henrik Kristensen, operasanger Randi Gislason og operasanger Ulla Kudsk Jensen.

Påskedag
Påskedag var den festlige stemning tilbage i Finderup Kirke, da vi i en flot pyntet kirke fejrede, at Jesus opstod fra graven, og hørte fortællingen om, hvordan tre af de kvinder, som fulgte Jesus, fandt hans grav tom, og en engel fortalte dem, at Jesus var opstået fra de døde.

En anden af højdepunkterne påskedag var, da kirkens nye voksenkors 25 sangere, påskedag skulle optræde for første gang.
Koret har siden midten af januar øvet en gang om ugen. Det har for mange været grænseoverskridende at synge i kor, men med Henrik Kristensen som korleder, har der også været plads til en god portion sjov og pjat, og resultatet blev en smuk trestemmig debut.
Akkompagneret af Kristian Noe på tompet og Henrik Kristensen på piano, sang koret: “Se, hvilken morgen”, ” This little light” og ” You raise me up” – en professionel debut som de kan være stolte over.

Kristian Noe og Henrik Kristensen akkompagnerede kirkens nye voksenkor, som havde fået støtte fra Tøjbutikken Trine og Tøjeksperten Flemming, til indkøb af tørklæder og butterflies.

Anden påskedag
Her fortsatte fejringen af Jesu opstandelse, hvor han igen som den opstandne møder sine disciple.
I Finderup Kirke er det tradition, at anden påskedag holdes som børnegudstjeneste hvor opstandelsen bliver forklaret i børnehøjde, og hvor der bagefter er mulighed for en lille ponnyridetur.

Text/fotos: Viggo K. Pedersen