Personalenyt

Præstevikar

Lissi Aastrup Andersen, Slagelse, er af biskop Peter Fischer-Møller konstitueret som vikar i det ledige sognepræsteembede i Finderup-Reerslev Pastorat i perioden 1/9 – 31/12-2012.
Lissi Aastrup Andersen har sin første gudstjeneste søndag den 2/9 kl 9.30 i Finderup og kl. 11.oo i Reerslev.
Stillingen forventes iøvrigt opslået omkring 1/9 for besættelse omkring nytår.

 

Organist

Organist Erika Diderichsen  har efter 10 gode år i Finderup valgt at trække sig tilbage.
Vi siger hende tak for lang, god og pligtopfyldende tjeneste.  Hun vil  blive savnet i kirken.
Erika har sin sidste søndagsguds-tjeneste, allerede den 9. september.  Menighedsrådet går nu straks igang med at søge en afløser i stillingen.