Sidste høstfest i den gamle lade


Sidste høstfest i den gamle lade

Finderup menighedsråd havde søndag den 21. september 2008, inviteret til den ”sidste” høstfest i den gamle lade i præstegården.
Inden høstfesten var der høstgudstjeneste i Finderup kirke. Tina havde på smukkeste måde pyntet kirken med blomster og neg.
Erica spillede på orglet og Erling sang de smukke gamle høstsalmer. Christian Noe og Leif spillede smukt på deres trompeter.

Efter høstgudstjenesten var der samling i den gamle lade i præstegården. Ved ankomst til præstegårdens parkeringsplads, blev de ca. 60 tilmeldte, mødt af to folkemusikere, der under det store træ spillede på violin og harmonika. En meget stemningsfuld modtagelse, inden vi gik ind i laden.

Laden var utrolig smukt pyntet. Menighedsrådet og medhjælpere havde pyntet laden med et hav af smukke blomster og neg. Der var opsat en masse gamle ting fra en svunden tid. Det hele emmede af hygge og nostalgi. Britta havde lavet en masse dejlig mad til os alle, og der var ingen der gik sultne fra de smukt pyntede borde. Snakken gik ved bordene, og man kunne mærke hvordan de forsamlede hyggede sig.

Efter spisningen dansede folkedanserne fra Høng for de forsamlede. De var alle i smukke dragter, og de viste os at det er både sjovt, men også svært at danse folkedans.
Hele arrangementet varede at par timer, og alle var lidt vemodige over, at det var sidste gang der blev holdt høstbal i den gamle lade. Næste år bliver festen holdt i den nye sognegård.

Hele arrangementet var utrolig dejligt, og man kunne virkelig mærke at de forsamlede hyggede sig.

Der skal lyde en stor tak til menighedsrådet, samt medhjælpere for det flotte arrangement, og en stor tak til Britta for den dejlige mad.

Jeg glæder mig allerede til næste høstfest.

Med venlig hilsen og på gensyn i den nye sognegård.

Niels-Henrik Hansen
Drosselvej 8
4270 Høng