Nu får Finderup også en skovkirkegård …

Menighedsrådet har fået udarbejdet en plan for omdannelsen af de eksisterende syd og vestligste kirkegårdsafsnit til et fremtidigt skovafsnit.
Dele af området, hvor der ønskes et nyt skovafsnit, ligger stort set ubrugt hen i dag, hvilket skyldes de dårlige adgangsforhold, samt, i lighed med mange andre landsbykirkegårde, at begravelserne er færre og mange vælger urnegravsteder frem for kistegravpladser.
Med det nye forslag får kirkegården et bredere udbud af de mere tidssvarende gravstedsformer, der er meget efterspurgt. 

Overordnet set får skovafsnittet et gennemgående slynget stisystem, der suppleres af servicestier langs hækkene i henholdsvis klippet græs og slotsgrus. Beplantningen vil primært bestå af egetræer suppleret af grupper af mindre prydtræer fx hjertetræer, prydkirsebær og paradisæbler. Under egetræernes drypzone vil der kun være urnegrave, mens kistegravene placeres under de mindre prydtræer. Under træerne vil der nogle steder være uklippet græs med indslag af skovbundsstauder og andre steder tæt bunddække af skovbundsstauder.

Det nye skovafsnit vil fremadrettet kunne tilbyde de efterladte flere forskellige gravstedsformer, herunder både kiste og urnegrave, både med og uden gravminde,  Fælles for alle gravstederne i skovafsnittet er, at der er én sammenhængende fælles beplantning, der dækker bunden.

Menighedsrådet har godkendt landskabsarkitektens forslag, og afventer nu blot Provstiets godkendelse, hvorefter arbejdet straks sættes igang.

Vil du se landskabsarkitektens samlede plan, klik her