Vivaldi i Finderup Kirke

Vivaldi i Finderup Kirke

En fyldt kirke, trods den voldsomme forårsblæst, vidnede om, at Vivaldis komposition fra 1723: “De fire årstider”, også værdsættes af mennesker i 2019.

Organist Henrik Kristensen bød velkommen til søndagens koncert i Finderup Kirke, og violinisten Michala Høj fortalte om Antonio Vivaldi, som blev født i Venedig, hvor hans far lærte ham at spille violin. Antonio blev oprindelig uddannet præst og blev kaldt “den røde præst” på grund af sit røde hår, men han havde det ikke godt i de kolde, fugtige kirker, så præstejobbet blev erstattet med musikundervisning på en pigeskole og med at komponere.

Der kendes i dag 700 Vivaldi-værker, og det fortælles, at han kunne skrive en koncert på én dag og en opera på én uge.
Det er Vivaldi selv, som har sat ord på musikken “De fire årstider”, som han beskriver i billeder, stemninger og følelser. Denne beskrivelse gav Michala Høj videre som introduktion til hver af årstiderne. 

Michala har spillet violin siden hun var fire år. Som 15-årig fik hun hjælp til at finde en rigtig god violin, og med støtte fra sponsorer overtog hun en helt fantastiske violin fra koncertmesteren i Chicago Symfoniorkester, og hun har nu violinen til rådighed så længe hun spiller professionelt.

Violinen er bygget i år 1700 (da Vivaldi var 22 år gammel) af Venedigs største violinbygger, Matteo Goffriller, og det siges at en god violin bliver bedre, jo mere der spilles på den, og den lød da også helt fantastisk her 318 år efter – og lige præcis denne violin har helt sikkert spillet ”De fire årstider” mange gange, siden bysbarnet Antonio Vivaldi komponerede koncerten.

Ved orglet sad organist ved Reerslev og Finderup Kirker, Henrik Kristensen, som tidligere har givet Vivaldi-koncerter sammen med Michala, og som formåede at få kirkens orgel til at lyde som mange forskellige instrumenter.

Der blev spillet med indlevelse og følelse som forplantede sig til publikum, der efter en god times tid forlod kirken, en smuk og bevægende musikoplevelse rigere.

af Hanne Brandt
Foto@Viggo K. Pedersen